ผลสำรวจล่าสุดจากเฟดเอ็กซ์ชี้ ‘ความยั่งยืน’ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ

ผลจากการสำรวจของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX)

ผลสำรวจล่าสุดจากเฟดเอ็กซ์ชี้

หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในเรื่องเทรนด์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) พบว่าในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่หันไปค้าขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกำลังมองข้ามความใส่ใจของผู้บริโภคในมุมมองด้านความยั่งยืนซึ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคชาวไทยกว่า 9 ใน 10 คน คาดหวังในเรื่องความยั่งยืนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่พวกเขาเลือกใช้บริการ และชัดเจนว่า ‘ความยั่งยืน’ เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของพวกเขาอีกเช่นกัน การมีแผนงาน ESG ก็เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนให้แก่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคมากกว่า 8 ใน 10 รายเห็นตรงกันว่าปัจจัยดังกล่าวทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น

เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทยกว่า 88% ที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นเช่นเดียวกันว่าปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าของพวกเขาคำนึงถึงในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มากกว่าประเด็นทางด้านความยั่งยืน และเช่นเดียวกันที่ SME กว่า 83% คิดว่าการซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกที่สุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภค แต่ข้อมูลจากการสำรวจพบผลปรากฎที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ผลสำรวจ What’s Next in E-Commerce survey ได้จัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการสำรวจในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้บริโภคจาก 11 ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตต่อไปในอนาคต

ผลการวิจัยที่สำคัญ: ผู้บริโภคใส่ใจความยั่งยืนมากกว่าความรวดเร็วในการจัดส่ง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันก็พบว่าผู้บริโภคเกิดความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ผู้คนคำนึงถึงอนาคตของโลกใบนี้เป็นสิ่งแรก พวกเขาจึงให้ความสำคัญทั้งทางด้านความยั่งยืนและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องการการต่อรอง จากผลสำรวจพบว่า 70% ของผู้บริโภคที่ร่วมตอบแบบสอบถามทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) ให้ความสำคัญกับเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าเท่ากับประเด็นทางด้านความยั่งยืนเมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนจาก 9 ใน 10 ของผู้บริโภคในประเทศไทย คาดหวังว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซที่พวกเขาใช้บริการจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และผู้บริโภคจาก 8 ใน 10 ต้องการที่จะใช้บริการจากบริษัทที่มีแผนงานตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ “ESG” ซึ่งย่อมาจาก Environnent, Social, และ Gouvernance และดำเนินงานตามแผนจนเกิดผลที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่มี SME เพียง 40% ที่ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตามกว่าครึ่งหนึ่งของ SME ในไทยในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนานโยบาย ESG ด้วยความคาดหมายในการดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด

มุ่งสู่การขนส่งอย่างยั่งยืน

“ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกสำหรับ SME ในการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซอีกต่อไป เนื่องจากผู้บริโภคมองเห็นประเด็นความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งไม่อาจต่อรองได้ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา” กล่าวโดย คาวาล พรีท ประธานภูมิภาค AMEA ของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซเพรส และเสริมอีกว่า “SME สามารถสร้างความแตกต่างได้ทันที โดยคำนึงถึงกระบวนการขนส่งที่เชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในทุกทิศทางสู่ผู้บริโภค โดย FedEx มีมาตรการที่จับต้องได้หลายอย่างเพื่อลดผลกระทบของการขนส่งต่อโลก”

เฟดเอ็กซ์มีการติดตามหลากหลายช่องทางเพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากวงจรการขนส่ง และเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย carbon net zero operations by 2040 ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงการลงทุนในยานพาหนะระบบไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน และโซลูชั่นส์เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในรูปแบบดิจิตอล เช่น FedEx Delivery Manager International ซึ่งช่วยสร้างตัวเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสถานที่และเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยย่นระยะทางของการจัดส่งให้สั้นลงได้อีกด้วย

“ผู้บริโภคชาวไทยกำลังมองหาทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์” นายเทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าว โดยเสริมอีกว่า “เฟดเอ็กซ์สามารถช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งได้ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวรถยนต์ขนส่งไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก”

สำหรับ SME การดำเนินงานตามแผน ESG เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการมีผลประโยชน์ร่วมทั้งแบบกลุ่ม และ รายบุคคล มากกว่า 80% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจาก องค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เล็ดลอดออกมาจากภายในพื้นที่การผลิตของห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา ผู้ให้บริการการขนส่งซึ่งเป็นดั่งผู้เชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานมีบทบาทในการสร้างความมั่นใจว่าบริการของเขามีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค

อัพเดทข่าวเพิ่มเติม : ปตท.ปักธง Net Zero 2050 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เริ่มทะลวงสวรรค์ Tengen Toppa Gurren Lagann เปิด CBT บนสโตร์ประเทศไทย

Wanda Cinemas Games ได้มีการเปิดให้ทดสอบเกมมือถือตัวใหม่ในรูปแบบ Closed Beta บน Google Play Store ในประเทศไทย เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนหุ่นยนต์ชื่อ Gurren Lagann

เริ่มทะลวงสวรรค์

อภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์ ในเวอร์ชั่นเกมจะใช้ชื่อว่า Tengen Toppa Gurren Lagann การทดสอบจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในโซน SEA ส่วนทางด้าน iOS ยังไม่เปิดให้ทดสอบในตอนนี้ โดยเกมจะรองรับภาษาไทยด้วยเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นหากใครสนใจก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปทดสอบกันได้เลย

Tengen Toppa Gurren Lagann จะเป็นเกมที่นำเสนอในรูปแบบ RPG Turn Based สลับกันโจมตีลำดับขั้นในการโจมตีจะขึ้นอยู่กับค่าความเร็วของตัวละครนั้นๆ มาพร้อมกับโหมดการเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับหรือภารกิจรายวันก็มีให้เล่นเพียบ นอกจากนั้นตัวละครก็จะมาในรูปแบบ Gacha ให้สะสม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/GurrenLagannSEA/

อัพเดทข่าวเกมส์ เพิ่มเติม : เผยโฉม Gurren Lagann “อภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์” ฉบับเกมมือถือ

“ใบเฟิร์น” ลงต้นไม้ที่บ้านหลังใหม่แล้ว ตะลึงต้นใหญ่อลังการมาก

เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว สำหรับบ้านหลังใหม่ของนางเอกสาวคนเก่งอย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ที่ทุ่มหมดหน้าตักกับการสร้างบ้านให้ครอบครัว ให้พ่อแม่และน้องชาย ได้อยู่แบบสบายๆ

ใบเฟิร์น

หลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ใบเฟิร์น ก็เพิ่งจะลงหน้างานตรวจบ้านหลังนี้ไป พร้อมกับถ่ายรูปลงโซเชียล และล่าสุด ใบเฟิร์น ก็ได้อัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติม อีกครั้งโพสต์แคปชั่นว่า “วันนี้ลงต้นไม้แย้ว”

แถมต้นไม้ที่ ใบเฟิร์น เอามาลงที่บ้านนั้นไม่ใช่ต้นเล็กๆ เพราะมาแบบต้นใหญ่อลังการมาก ยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว ใบเฟิร์น คือดูตัวเล็กไปเลย

และแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ เช่น อลังการมากกก ยินดีด้วยนะคร้าาคนเก่งงง,คนสวยทำอะไรก็สวยของจริง,น่ารักกกกกกกกกก,ดีใจด้วยค่ะ เก่งที่สุดเลยค่ะ,ต้นไม้ใบสวยยยย,เด็กซนนน ดีใจด้วยนะงั้บ,คนเก่งงงง ยินดีด้วยนะ,เก่งมากๆ รักษาสุขภาพ ด้วยครับผม,Wooooooow!!!!,สวยออร่า

รวมถึงเพื่อนซี้คู่จิ้นอย่าง นาย ณภัทร ที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอนยกนิ้วโป้งให้ใบเฟิร์นด้วย

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ไม่พลิกโผ “เบนเซมา” เข้าวิน! ผงาดคว้ารางวัล “บัลลงดอร์” ประจำปี 2022

Thai League 2022 Top Assists : สรุปอันดับจอมแอสซิสต์ไทยลีก

ใครคือนักเตะจอมสร้างโอกาสให้เพื่อน ใครคือผู้เล่นที่จ่ายบอลได้ดีที่สุดประจำฤดูกาล ติดตามอันดับจอมแอสซิสต์ รีโว่ ไทยลีก 2022/23 ที่นี่

Thai-League

ผู้เล่นแอสซิสต์สูงสุดไทยลีก

[อันดับ 1]

จักรพันธ์ แก้วพรม (ราชบุรี เอฟซี) 5 แอสซิสต์

ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา แทงบอลโลกคู่ไหนดีวันนี้ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 5 แอสซิสต์

[อันดับ 3]

ธีราทร บุญมาทัน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 4 แอสซิสต์

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 4 แอสซิสต์

ปกรณ์ เปรมภักดิ์ (การท่าเรือ เอฟซี) 4 แอสซิสต์

[อันดับ 6]

สุมัญญา ปุริสาย (ชลบุรี เอฟซี) 3 แอสซิสต์

ดานิโล อัลเวส (ชลบุรี เอฟซี) 3 แอสซิสต์

แฮมิลตัน โซอาเรส (การท่าเรือ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

แพทริก ไรเชลท์ (พีที ประจวบ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

ซามูเอล โรซา (พีที ประจวบ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส (ทรู แบงค็อกฯ) 3 แอสซิสต์

วานเดอร์ หลุยส์ (ทรู แบงค็อกฯ) 3 แอสซิสต์

ธีรศิลป์ แดงดา (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

อภิสิทธิ์ โสรฎา (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

สันติภาพ จันทร์หง่อม (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

เอกชัย สำเร (โปลิศ เทโร เอฟซี) 3 แอสซิสต์

เฮนรี อานิเยร์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

ลอสเซมี คาราบูเอ (พีที ประจวบ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

[อันดับ 20]

ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (ทรู แบงค็อกฯ) 2 แอสซิสต์

โจนาธาน โบลิงกิ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

แฟรงค์ คาสตาเญดา (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

โกรัน เคาซิซ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

ศศลักษณ์ ไหประโคน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

บดินทร์ ผาลา (การท่าเรือ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

เควิน ดีรมรัมย์ (การท่าเรือ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

ศนุกรานต์ ถิ่นจอม (ลีโอ เชียงรายฯ) 2 แอสซิสต์

มนตรี พรมสวัสดิ์ (ลีโอ เชียงรายฯ) 2 แอสซิสต์

แดร์เลย์ (ราชบุรี เอฟซี) 2 แอสซิสต์

อัลวิน ฟอร์เตส (ราชบุรี เอฟซี) 2 แอสซิสต์

เกียรติศักดิ์ เจียมอุดม (ราชบุรี เอฟซี) 2 แอสซิสต์

ประสิทธิ์ จันทุม (พีที ประจวบ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

เอริก โจฮานา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

เอกนิษฐ์ ปัญญา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

วงศกร ชัยกุลเทวินทร์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

วีระเทพ ป้อมพันธุ์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

พลากร วอกลาง (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

มาร์ลอน เด เฆซุส (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

วสันต์ ฮมแสน (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 2 แอสซิสต์

[อันดับ 41]

ลอนซานา ดุมบูยา (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ทรงชัย ทองฉ่ำ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ยู บยอง ซู (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ชมพัฒน์ บุญเลิศ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

โรมาริโอ บัลเด (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิทธิโชค กันหนู (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธนาเสฏฐ์ สุจริต (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ปานศิริ สุกุณีย์ (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กฤษณ เกษมกุลวิไล (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

จักรกฤษ สงมา (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วิชิต ธานี (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วีระยุทธ ศรีวิชัย (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เดย์วิสัน แฟร์นานเดส (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วัฒนากรณ์ สวัสดิ์ละคร (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ซาดอร์ มีร์ซาเยฟ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

อดิศักดิ์ ไกรษร (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

สหรัฐ กันยะโรจน์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

สุพร ปีนะกาตาโพธิ์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

พิชา อุทรา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปรเมศย์ อาจวิไล (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

เอกลาภ หาญพานิชกิจ (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

จอร์แดน เมอร์เรย์ (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

จตุรพัช สัทธรรม (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิโรจน์ ฉัตรทอง (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ไทรอน กุสตาโว (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ชาร์ลี คลัฟ (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ฟราน ปูโตรส (การท่าเรือ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธนบูรณ์ เกษารัตน์ (การท่าเรือ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เซร์คิโอ ซัวเรซ (การท่าเรือ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

นัสตพล มาลาพันธ์ (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

อภิชาติ เด็นหมาน (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

คิม จี มิน (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

ศิวกรณ์ เตียตระกูล (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

ชินภัทร ลีเอาะ (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

เฟลิเป้ อโมริม (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

อติคุณ มีท้วม (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

อัครวินท์ สวัสดี (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

วิคเตอร์ คาร์โดโซ (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

กฤษณ์พรหม บุญสาร (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปาณเดชา เงินประเสริฐ (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

วิลเลน โมตา (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ทริสตอง โด (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ปกเกล้า อนันต์ (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ชญาวัต ศรีนาวงษ์ (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

สารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

อิรฟาน ฟานดี้ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

จักพัน ไพรสุวรรณ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ดิโอโก หลุยส์ ซานโต (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ลิดอร์ โคเฮน (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ณัฐพล วรสุทธิ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ลีออน เจมส์ (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

บาร์รอส ทาร์เดลี (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ฮอร์เก้ เฟลลิเป้ (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธนภัทร แวมประชา (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ไอแซค ฮอนนี (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สัญชัย นนทศิลา (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เดอนี ดาร์เบอเลย์ (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เจนภพ โพธิ์ขี (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สรวิทย์ พานทอง (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

นัฐวุฒิ มูลสุวรรณ (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธีรเทพ วิโนทัย (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

บาโบ มาร์ค แลนดรี้ (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิทธิโชค ทัศนัย (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

โมฮัมเหม็ด ออสมัน (ลำพูน วอริเออร์) 1 แอสซิสต์

วิธวินทร์ คลอวุฒิวัฒน์ (ลำพูน วอริเออร์) 1 แอสซิสต์

หม่อง หม่อง ลวิน (ลำพูน วอริเออร์) 1 แอสซิสต์

เอกสิทธิ์ ฉาวบุตร (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ออสมัน โซว์ (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ณัฐวุธ เจริญบุตร (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วีรภัทร นิลบูรพา (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

🇹🇭 ผู้เล่นแอสซิสต์สูงสุดไทยลีก (นักเตะไทย)
[อันดับ 1]

จักรพันธ์ แก้วพรม (ราชบุรี เอฟซี) 5 แอสซิสต์

ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 5 แอสซิสต์

[อันดับ 3]

ธีราทร บุญมาทัน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 4 แอสซิสต์

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 4 แอสซิสต์

ปกรณ์ เปรมภักดิ์ (การท่าเรือ เอฟซี) 4 แอสซิสต์

[อันดับ 6]

สุมัญญา ปุริสาย (ชลบุรี เอฟซี) 3 แอสซิสต์

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟซี) 3 แอสซิสต์

ธีรศิลป์ แดงดา (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

อภิสิทธิ์ โสรฎา (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

สันติภาพ จันทร์หง่อม (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 3 แอสซิสต์

เอกชัย สำเร (โปลิศ เทโร เอฟซี) 3 แอสซิสต์

[อันดับ 12]

ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

บดินทร์ ผาลา (การท่าเรือ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

เควิน ดีรมรัมย์ (การท่าเรือ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

ศนุกรานต์ ถิ่นจอม (ลีโอ เชียงรายฯ) 2 แอสซิสต์

มนตรี พรมสวัสดิ์ (ลีโอ เชียงรายฯ) 2 แอสซิสต์

เอกนิษฐ์ ปัญญา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

วงศกร ชัยกุลเทวินทร์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

วีระเทพ ป้อมพันธุ์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

ประสิทธิ์ จันทุม (พีที ประจวบ เอฟซี) 2 แอสซิสต์

ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

ศศลักษณ์ ไหประโคน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

พลากร วอกลาง (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 2 แอสซิสต์

วสันต์ ฮมแสน (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 2 แอสซิสต์

เกียรติศักดิ์ เจียมอุดม (ราชบุรี เอฟซี) 2 แอสซิสต์

[อันดับ 26]

กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ปานศิริ สุกุณีย์ (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กฤษณ เกษมกุลวิไล (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

จักรกฤษ สงมา (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วิชิต ธานี (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วีระยุทธ ศรีวิชัย (ลำปาง เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วัฒนากรณ์ สวัสดิ์ละคร (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

อดิศักดิ์ ไกรษร (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

สหรัฐ กันยะโรจน์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

สุพร ปีนะกาตาโพธิ์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

พิชา อุทรา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปรเมศย์ อาจวิไล (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

เอกลาภ หาญพานิชกิจ (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

จตุรพัช สัทธรรม (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิโรจน์ ฉัตรทอง (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ทรงชัย ทองฉ่ำ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ชมพัฒน์ บุญเลิศ (ชลบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

นัสตพล มาลาพันธ์ (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

อภิชาติ เด็นหมาน (พีที ประจวบ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กฤษณ์พรหม บุญสาร (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปาณเดชา เงินประเสริฐ (ขอนแก่น ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ทริสตอง โด (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ปกเกล้า อนันต์ (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

ชญาวัต ศรีนาวงษ์ (ทรู แบงค็อกฯ) 1 แอสซิสต์

สารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

จักพัน ไพรสุวรรณ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ณัฐพล วรสุทธิ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 1 แอสซิสต์

ศิวกรณ์ เตียตระกูล (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

ชินภัทร ลีเอาะ (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

อติคุณ มีท้วม (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

อัครวินท์ สวัสดี (ลีโอ เชียงรายฯ) 1 แอสซิสต์

ธนบูรณ์ เกษารัตน์ (การท่าเรือ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สัญชัย นนทศิลา (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เดอนี ดาร์เบอเลย์ (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เจนภพ โพธิ์ขี (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สรวิทย์ พานทอง (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

นัฐวุฒิ มูลสุวรรณ (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธีรเทพ วิโนทัย (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิทธิโชค ทัศนัย (โปลิศ เทโร เอฟซี) 1 แอสซิสต์

เอกสิทธิ์ ฉาวบุตร (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ณัฐวุธ เจริญบุตร (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วีรภัทร นิลบูรพา (สุโขทัย เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ลีออน เจมส์ (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธนภัทร แวมประชา (หนองบัว พิชญ เอฟซี) 1 แอสซิสต์

กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

สิทธิโชค กันหนู (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

ธนาเสฏฐ์ สุจริต (ราชบุรี เอฟซี) 1 แอสซิสต์

วิธวินทร์ คลอวุฒิวัฒน์ (ลำพูน วอริเออร์) 1 แอสซิสต์

อัพเดทข่าวกีฬา เพิ่มเติม : เจ้าบ้านจะถอนแค้นได้มั้ย สถิติ 5 นัดหลังสุด-เกร็ดที่น่ารู้ “ลิเวอร์พูล-นาโปลี” UCL

แทงบอลออนไลน์688 

แทงบอลออนไลน์688 เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในปี 2022

แทงบอลออนไลน์688  ถือเป็นเว็บเดิมพันในโลกออนไลน์ที่ใคร ๆ ต่างก็รู้จัก เพราะมีมาตรฐานในการให้บริการที่ถูกอกถูกใจและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยนำเสนอและรวบรวมสุดยอดเกมเดิมพันเอาไว้เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาได้ง่าย โดยระบบการจัดหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ แทงบอลโลก ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาใด ๆ ในการค้นหาเกม รวมถึงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น คุณก็จะได้พบกับความสนุกสนานและความสุขอันยิ่งใหญ่จากเกมของเรา ที่พร้อมจะมอบให้กับคุณอย่างสุดความสามารถ โดยจุดดึงดูดใจอีกอย่างหนึ่งที่เว็บของเรามี นั่นก็คืออัตราการจ่ายที่หนักหน่วงและถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เรียกว่าทายผลบอลถูกเพียงไม่กี่บาทก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลผู้ร่ำรวยมากที่สุดในยุคนี้ได้เลย ซึ่งในเรื่องของการจ่ายเงินนั้น เรียกว่าดำเนินการให้อย่างรวดเร็วแทบจะไม่ต้องรอคอยเวลาใด ๆ เลย เพราะที่นี่มีระบบการโอนเงินที่ปลอดภัยและฉับไวเพื่อลูกค้าเสมอ ดังนั้นจึงไม่พบปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินรางวัลหรือเรื่องเงินใด ๆ เลยแม้แต่น้อย

แทงบอลออนไลน์688 

แทงบอลออนไลน์688 ที่นี่จะมีทีมงานดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

แทงบอลออนไลน์688 เมื่อไร คุณสบายใจได้เลยว่า จะได้รับการปรนนิบัติดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่มากที่สุด เพราะเว็บของเรามีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิก หรือการตอบคำถามใด ๆ ก็ตาม ซึ่งที่นี่จะมีทีม admin คอยสแตนบายและตอบคำถามทุก ๆ เรื่องให้กับคุณอย่างเต็มที่ และสุดความสามารถเสมอ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะถูกเทรนและป้อนข้อมูลที่สำคัญในการเดิมพันไว้อย่างเต็มแม็กซ์ เพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้าในทุก ๆ กรณี ซึ่งจะมีการจัดตั้งทีมงานเอาไว้ในทุก ๆ ช่วงเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่องที่กำลังสงสัยหรือสนใจอยู่เสมอ โดยทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นเสน่ห์และชื่อเสียงที่ดีงามของเว็บนี้มาโดยตลอด หากคุณอยากลองพิสูจน์ก็สามารถ สมัครเว็บ แทงบอลออนไลน์ ของเราเข้ามาได้ในตอนนี้เลย

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่เว็บแทงบอลออนไลน์ของเรา ถูกยอมรับในนามของเว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในปี 2022 เพราะมีเกมให้เลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ไร้ซึ่งข้อตำหนิ และข้อติฉินใด ๆ อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้หากสงสัยหรือมีข้อสอบถามประการใด ก็สามารถส่งรายละเอียดเหล่านั้นมาที่เว็บของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะที่นี่พร้อมสร้างความสนุกความสุขและจะดูแลคุณในทุกช่วงเวลาของการเดิมพันอย่างเต็มที่ที่สุด

สมัครเว็บ-แทงบอลออนไลน์

สมัครเว็บ แทงบอลออนไลน์ เลือกแทงอย่างไร ให้คุ้มค่ามากที่สุด

บอลสเต็ป หรือ บอลชุด แทงบอลออนไลน์688 คือ การเดิมพันพนันบอลออนไลน์ โดยนำหลายๆคู่การแข่งขันมารวมเป็นหนึ่งบิลเดิมพัน ซึ่งหนึ่งบิลเดิมพันนั้นอาจจะประกอบไปด้วยรูปแบบการเดิมพันที่แตกต่างกันออกไป เช่น แฮนดิแคป สูงต่ำ 1×2 และรวมไปถึงการเดิมพันแบบพิเศษอื่นๆด้วยการเดิมพันบอลสเต็ปนั้น โดยมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่สูงเป็นอย่างมากและเกิดความคุ้มค่าแก่การเดิมพันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ค่าน้ำที่สูงกว่าซึ่งแปรผันตามจำนวนคู่แข่งขัน แต่ก็ต้องแลกด้วยโอกาสการชนะบิลเดิมพันที่น้อยลง จึงเป็นที่กำลังได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนี้ โดยที่นักพนันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ แทงบอลแม่นๆ ทำให้นักพนันสามารถเลือกเว็บแทงบอลได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ถูกอกถูกใจและเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นและลุ้นระทึกเป็นอย่างมาก เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เว็บพนันออนไลน์ คือ ยิ่งโอกาสที่จะชนะบิลเดิมพันน้อยเท่าไหร่ยิ่งทำให้อัตราจ่ายและค่าน้ำสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะได้กำไรอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

ปิดกะทันหัน! ดิสนีย์ รีสอร์ต ที่เซี่ยงไฮ้ หลังทางการพบคนติดโควิด 10 ราย

ปิดกะทันหัน! ดิสนีย์ รีสอร์ต ที่เซี่ยงไฮ้ หลังทางการพบคนติดโควิด 10 ราย

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

ดิสนีย์ รีสอร์ต ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนระงับบริการกะทันหัน ในวันจันทร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาล ตามรายงานของรอยเตอร์

ผู้ที่พักอยู่ในรีสอร์ต ขณะที่มีคำประกาศปิดชั่วคราวออกมาเมื่อเวลา 11.39 น.ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น จะต้องยังคงอยู่ในสถานตากอากาศแห่งนี้จนกว่าจะมีผลตรวจโควิดเป็นลบ

ทั้งนี้ ทางการรายงานว่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม มีผู้ติดโคโรนาไวรัสในเซี่ยงไฮ้ 10 คน ที่ได้รับเชื้อจากคนในพื้นที่ และทั้งหมดไม่แสดงการอาการ

รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศผ่านบัญชี WeChat ของทางการว่า ดิสนีย์ รีสอร์ตงดการเดินทางเข้าออก ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ภายในจะมีผลตรวจว่าปลอดภัยจากโควิด

ทางการกล่าวว่า ผู้ใดก็ตามที่เดินทางมาพัก ตั้งเเต่ 27 ตุลาคม จะต้องตรวจโควิด 3 ครั้ง ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เครื่องเล่นที่สวนสนุกดิสนีย์ยังคงเปิดรับลูกค้าที่ไม่สามารถออกมาจากรีสอร์ตได้ ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

ก่อนหน้าในปีนี้ มาตรการล็อกดาวน์ของจีนเคยส่งให้ ดิสนีย์ รีสอร์ตแห่งนี้ต้องปิดลงเป็นเวลากว่า 3 เดือน

เผยโฉม Gurren Lagann “อภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์” ฉบับเกมมือถือ

เผยโฉม Gurren Lagann “อภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์” ฉบับเกมมือถือ

เกมส์ออนไลน์

Tengen Toppa Gurren Lagann เกมมือถือที่สร้างจากอนิเมะเรื่องดังอย่าง “อภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์” โดยล่าสุดตัวเกมได้เปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสื่อต่างประเทศได้เข้าไปเล่นและนำตัวเกมมาให้ชมกัน

ตัวเกมนี้ได้สร้างจากต้นฉบับการ์ตูนและอนิเมะในปี 2007 โดยเป็นเกมแนว RPG รูปแบบสะสมตัวละครที่ได้รวบรวมเหล่าตัวละครจากในเรื่องมาจัดทีมตะลุยด่านและสู้กับศัตรู ตัวเกมยังได้มีการเพิ่มเรื่องราวใหม่ ๆ รวมทั้งโหมดยอดฮิตอย่าง PVP กับคนเล่นกันเอง และ PVE ในการร่วมมือกับคนเล่นสู้กับบอสด้วยกัน โดยจะเน้นในการจัดทีมที่เหมาะสมต่อกลยุทธ์เพื่อเอาชนะแต่ละด่าน

สำหรับ Tengen Toppa Gurren Lagann เป็นเกมที่พัฒนาโดยทีม Wanda Cinemas Games ที่มีผลงานเกมอย่าง เกิดใหม่เป็นสไลม์ (คนละตัวกับที่ Bandai Namco ทำมาทีหลัง) , Future Football Manager, และ Saint Seiya: Legend of Justice แต่ทั้งนี้ไม่มีข่าวใด ๆ เกี่ยวกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ โดยทางสื่อต่างประเทศให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เกมนี้อาจจะไม่มีการเอาไปเปิดบริการนอกประเทศทางเอเชีย ซึ่งแฟนเกมคงต้องรอดูต่อไป

  • Android และ iOS (ของประเทศไต้หวัน)
  • APK ของ Qooapp
  • APK ของโปรแกรม Nox Player

แนะนำข่าวเกมส์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : Champion Strike: Crypto Arena เกมแนว RPG Strategy มีระบบ Play & Earn เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

ครั้งเดียวพอ! เมนูที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นไม่อยากทำอีก

ครั้งเดียวพอ! เมนูที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นไม่อยากทำอีก

อาหาร

สังคมญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูก และรับหน้าที่ทำอาหาร ทำอาหารทุกวันก็เป็นธรรมดาที่จะมีเมนูที่ไม่อยากทำอยู่ ในบทความนี้จะมาแชร์เมนูที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นลงความเห็นว่าไม่อยากทำอีก! จะมีเมนูอะไรบ้างมาดูก่อนเลย!

“kufura” เว็บสื่อสำหรับผู้หญิงโดยจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงาน งานบ้าน และไลฟ์สไตล์ ได้ถามแม่บ้านชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง 20 – 59 ปีทั้งหมด 155 คนถึง “เมนูที่สาบานว่าจะไม่อยากทำอีก” ผลลัพธ์มีดังนี้

อันดับ 1 ของทอด

เทมปุระ คร็อกเก้ ไก่ทอด ของทอดกรุบๆ กรอบๆ เป็นอาหารยอดนิยมในครอบครัว และเป็นเมนูอันดับ 1 ที่ทำให้แม่บ้านชาวญี่ปุ่นต้องกุมขมับ! เพราะเป็นเมนูที่มีขั้นตอนมาก ใช้เวลา แถมยังต้องมาทำความสะอาดคราบนํ้ามันหลังทำอีก

อันดับ 2 ของต้ม

ปลาบุริต้มหัวไชเท้า หรือหมูตุ๋นซีอิ๊วญี่ปุ่น ถึงจะดูเป็นเมนูพื้นๆ แต่จริงๆ แล้วเป็นเมนูที่ปราบเซียน เพราะทำให้อร่อยถูกปากคนในครอบครัวยากมากทีเดียว ถิ่นฐานภูมิลำเนา เป็นตัวกำหนดความชื่นชอบในรสชาติ บางคนชอบรสเข้ม บางคนชอบเนื้อสัมผัสแบบแข็งๆ ทำให้เป็นเมนูที่ทำให้ถูกปากคนในครอบครัวได้ยาก

อันดับ 3 ของปิ้งย่าง

ปลาย่างเป็นเมนูที่เรามักเห็นบ่อยๆ ในละครหรืออนิเมะญี่ปุ่น และเป็นอีกเมนูที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นลงความเห็นว่าเป็นเมนูที่ไม่อยากทำ! เพราะเวลาทำจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นหลังทำอาหารที่กำจัดได้ยาก นอกจากนี้ยังทำอาหารออกมาให้ได้รูปร่างสวยงามได้ยากอีกด้วย เช่น พริกหยวกยัดไส้ หรือแฮมเบิร์ก เป็นต้น

อันดับ 4 เมนูข้าว

คิมบับ หรือชิราชิซูชิ เป็นเมนูที่มีส่วนประกอบค่อนข้างมาก และต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารค่อนข้างนาน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่บ้านชาวญี่ปุ่นไม่อยากทำ เพราะนอกจากจะใช้เวลามากแล้ว ยังเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบอีกด้วย

เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่จริงๆ ค่ะ ตอนทำกับข้าวว่าเหนื่อยแล้ว ตอนเก็บล้างนี่เหนื่อยกว่าเดิมอีก ไหนจะเรื่องทำแล้วรสชาติไม่ถูกปากคนในครอบครัวอีก บางครั้งมันทำให้เสียความรู้สึกทั้งคนทำและคนทานเลย บางเมนูทำเอง บางเมนูก็ซื้อมาทาน น่าจะแฮปปี้ทั้งคนทานและคนทำนะคะ

แนะนำข่าวอาหาร อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สูตรโจ๊กอาหารเช้าทำง่าย

 

เจ้าบ้านจะถอนแค้นได้มั้ย สถิติ 5 นัดหลังสุด-เกร็ดที่น่ารู้ “ลิเวอร์พูล-นาโปลี” UCL

เจ้าบ้านจะถอนแค้นได้มั้ย สถิติ 5 นัดหลังสุด-เกร็ดที่น่ารู้ “ลิเวอร์พูล-นาโปลี” UCL

ข่าวกีฬา

เปิดสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด และ เกร็ดที่น่าสนใจก่อนเกมที่ทาง “ลิเวอร์พูล” บาคาร่าค่าคอมสูง จะเปิดบ้านรับมือ “นาโปลี” ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2022-23 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่ 6 คืนนี้

วันที่ 1 พ.ย. 65 ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทาง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมดังแห่งศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ จะเปิดสนาม แอนฟิลด์ ต้อนรับการมาเยือน “อัซซูรา” นาโปลี ที่มี ลูเซียโน สปัลเล็ตติ เทรนเนอร์ชาวอิตาลี กุมบังเหียน ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2022-23 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่ 6 คืนนี้ 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

สถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าบ้าน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล อยู่อันดับที่ 2 ด้วยการมี 12 คะแนน จากการลงสนาม 5 นัด โดยเกมที่แล้ว บุกไปถล่มเอาชนะ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 3-0 ขณะที่ทีมเยือน “อัซซูรา” นาโปลี มี 15 คะแนนเต็ม จากการลงเล่น 5 นัดเช่นกัน นัดก่อนเปิดรังถลุง กลาสโกว์ เรนเจอร์ส 3-0 และการพบกันของทั้งคู่เป็น ทีมจากแดนมักกะโรนี ที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนในนัดแรก 4-1

สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด

11/12/2018 : ลิเวอร์พูล 1-0 นาโปลี

28/07/2019 : ลิเวอร์พูล 0-3 นาโปลี

17/09/2019 : นาโปลี 2-0 ลิเวอร์พูล

27/11/2019 : ลิเวอร์พูล 1-1 นาโปลี

07/09/2022 : นาโปลี 4-1 ลิเวอร์พูล

เกร็ดที่น่าสนใจก่อนเกม

– ลิเวอร์พูล ยิงอย่างน้อย 2 ประตู 15 จาก 18 นัดล่าสุด ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

– นาโปลี ทำได้อย่างน้อย 3 ประตูใน 5 นัดล่าสุด ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

– นาโปลี สามารถชนะ 5 นัดล่าสุด หรือทุกนัดรองรอบแบ่งกลุ่ม ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

– มีประตูเกิดขึ้นมากกว่า 2.5 ประตูใน 6 เกมล่าสุดของนาโปลี ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

อัพเดทข่าวกีฬา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ไม่พลิกโผ “เบนเซมา” เข้าวิน! ผงาดคว้ารางวัล “บัลลงดอร์” ประจำปี 2022

เว็บพนันออนไลน์ คือ

เว็บพนันออนไลน์ คือ แล้วที่เปิดให้นักพนันและเข้ามาเล่นพนันออนไลน์ได้เงินจริง 

เว็บพนันออนไลน์ คือ คนคงสงสัยแต่ถ้าต้องมาเล่นกับทางเว็บเราจะหมดทุกข้อสงสัยเพราะเราเป็นเว็บที่ให้คันแรกเข้ามาทำเงินและทองกำไลกับสร้อยของเราได้แบบเต็มที่และได้เงินแบบเต็มจำนวนรับประกันความสนุกที่คุณจะได้รับและเป็น เว็บ แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท วงจรให้คุณได้เข้ามาเล่นกับแหล่งรวบรวมเกมพนันออนไลน์ทุกค่ายและทุกเกมภายในเว็บของเราและเป็นเว็บตรงจบในเว็บเดียวและเมื่อพูดถึงรถเรานั้นเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมที่สุดในตอนนี้คุณแม่เข้ามาทำเงินได้ง่ายและในปัจจุบันเป็นของเรานั้นมีหลากหลายร้อยคิวให้คนนอกเข้ามาได้ทุกๆเกมรับความสะดวกและบริการที่ทันสมัยตะก่อนง่ายถอนเงินได้ดีกว่าเมื่อก่อนและยังไม่ต้องรอเวลานั้นให้คุณได้เข้ามาสัมผัสความสนุกได้แบบเต็มรูปแบบง่ายๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงโดยที่คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในครั้งที่เปิดให้บริการและวันนี้ไม่มีวันหยุดให้คุณได้เข้ามาเล่นทุกๆเกมในเรื่องของเราทำงานและรับเครดิตฟรีโดยที่คุณไม่ต้องโยกเงินไปมาให้เปลืองเวลาและยิ่งยาก 

เว็บพนันออนไลน์ คือ

เว็บพนันออนไลน์ คือ ฝากถอนโดยที่ไม่มีขั้นต่ำเต็มเรื่องพนันที่ครบวงจรที่สุด 

เข้ามาฝากถอนกับ เว็บพนันออนไลน์ คือ เว็บที่ทำเงินได้ดีที่สุดและเป็นเว็บที่คุณสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ครบวงจร พนันออนไลน์ได้เงินจริง พร้อมให้บริการทุกๆท่านแล้ววันนี้ให้คุณได้เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บของเราได้ตลอดทุกเวลาและเป็นเว็บที่ทันสมัยอัพเดทเกมใหม่ๆมาให้คุณได้เข้ามาร่วมเล่นเกมเป็นเว็บที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศโดยตรงและสามารถเข้ามาเดิมพันทำกำไรได้แบบมหาศาล

เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง

เว็บที่ทำเงินได้ดีที่สุดและเป็นเว็บที่คุณสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ครบวงจร

เว็บพนันออนไลน์ คือ พร้อมให้คุณได้เข้ามาพบกับการเดิมพันที่ดีที่สุดและยังมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้คุณในทุกๆสัปดาห์ให้คุณนัดเข้ามารับและจัดหนักจัดเต็มกับการทำกำไรได้แบบดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง แล้วไม่ผ่านนายหน้าคนไดให้คุณได้เข้ามาทำได้ดีที่สุด เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดี เข้ามาฝากถอนขั้นต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเป็นตัวช่วยในการทำเงินที่ดีที่สุดของคุณ