ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาคดีสายสีส้มปมยกเลิกประมูล 16 ก.พ.นี้

ศาลปกครองสูงสุด นัดพิจารณาคดีครั้งแรกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ที่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ฟ้องคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ยกเลิกการประกวดราคาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในวันที่ 16 ก.พ. เวลา 9.30 น.

ข่าวเศรษฐศาสตร์วันนี้

โดย BTSC ระบุว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กีดกันทางการค้า ขัดต่อแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกเอกชนในโครงการร่วมทุนอื่น ๆ และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ของเอกชนบางราย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อและยื่นเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองชั้นต้น ได้เพิกถอนมติของ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และรฟม.ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว โดยเห็นว่ามติและประกาศที่ออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่าวเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม>>> โพลบลูมเบิร์กคาด กนง.ขึ้น ดบ. 0.25% วันนี้ สกัดเงินเฟ้อหลังนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทย